Home

महाराष्ट्र शासनाची स्‍कॉलरशिप परीक्षा 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी असल्‍यामुळे आपल्‍या परीक्षेची दिनांक बदलून आपणास लवकरच कळविण्यात येईल.

Comments are closed.