Home

26 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्‍या परीक्षेची उत्‍तरसूची

उत्‍तरसूची
उत्‍तरसूची – इयत्‍ता -पहिली (ANSWER KEY-1st)
उत्‍तरसूची – इयत्‍ता -दुसरी (ANSWER KEY-2nd)
उत्‍तरसूची – इयत्‍ता -तिसरी (ANSWER KEY-3rd)
उत्‍तरसूची – इयत्‍ता -चौथी (ANSWER KEY-4th)
उत्‍तरसूची – इयत्‍ता -सहावी (ANSWER KEY-6th)
उत्‍तरसूची – इयत्‍ता -सातवी (ANSWER KEY-7th)
प्रिंट मिस्‍टेक झालेल्‍या सर्व प्रश्नांचे गुण देण्यात येतील.🙏

🔸 दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या परीक्षेचा निकाल एप्रिल महिन्यात आहे.

Comments are closed.