अत्‍यंत महत्‍वाचे

 • एमटीएस ऑलंपियाड महाराष्ट्र शासनमान्‍य राज्‍यस्‍तरीय परीक्षा ही खाजगी संस्‍थेमार्फत घेतल्‍या जाते.
 • परीक्षेला बसण्याबाबत कोणासही सक्‍ती नाही.
 • फिस बाबत तक्रार नसेलतरच आपल्‍या पाल्‍यास परीक्षेला बसवावे.
 • कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्‍या परिस्‍थितीनुसार परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात येईल.
 • परीक्षे बाबत सर्व सूचना पालकांच्‍या मोबाईलवर व्‍हॉट्सॲप च्‍या माध्यमातुन देण्यात येणार असल्‍यामुळे सर्व पालकांनी मोबाईल नंबर  व्‍हॉट्सॲपचाच द्यावा ही विनंती.
 • एकदा भरलेली फिस कोणत्‍याही कारणास्‍तव परत केली जाणार नाही.
 • आपला प्रवेश निश्चित होताच प्रत्‍यक्ष पुस्‍तक एक महिन्‍यात उपलब्‍ध होईल.
 • इयत्‍ता पहिली व दुसरीसाठी एकरंगी पुस्‍तक मिळेल
 • सूचना / तक्रार :-
  • कोणत्‍याही प्रश्नांबद्दल काही सूचना करावयाच्‍या असतील तर 866 999 2288 व्‍हॉट्सअपच्‍या माध्यमातून पाठवाव्‍यात.
  • पाठवताना इयत्‍ता .
  • चुकीचा प्रश्नाचे पान नंबर
  • प्रश्न क्रमांक
  • प्रश्न कसा असला पाहिजे ते लिहावे. 
  • योग्‍य प्रश्नांसाठी पुढील आवृत्‍तीत सुधारणा करता येईल.

Comments are closed.